سفارش تبلیغ
صبا

CHEAT CODES

تقدیم به همه کسانی که خوشحالند مدرسه نمی‌روند! البته اگر میروند هم بهترینش روزایی هست که تعطیل میشه نمیرند:)

سلام این وبلاگ با بازدید 600 تایی که در روز داره کامنت های زیادی میاد منم واقعا یک سال هست به روزش نکردم واقعا عدز میخواهم ایشالا در در اولین فرصت درستش میکنم و همیشه به پنلم سر میزنم میدونم یکم دیر شاید باشه و ولی ایشالا تمام تلاشم رو میکنم جبران کنم تلاش میکنم به تک تک کامنت های شما عزیزان نیز پاسخ بدم ایشالا در اولین فرصت رسیدگی میکنم ممنون بابت نظراتتون

یک نکته در آخر ما مشاهده میکنم بسیاری از سایت ها دارن برای بازی معروف کلش او کلنز دارن چیز هایی مانند هک بازی و رمز تقلب و اینا منتشر میکنند الان چهار سال هست که این بازی اومده و همچنین تا اخرین آپدیت بیشترشون بسته شده اگر وجود داشت اول ها و اگر خود کلش متوجه بشه اکانت شما رو میبنده پس به راحتی گول همه و نخورید شاید الانم راه هایی باشه ولی شما حواستون رو جمع کنید

 

 آپدیت نصف شبی :

سلام ممنون بابت نظرات خوبتون و توجه هاتتون من نظراتتون رو میخونم و میدونم ترینر بازی ها و خیلی چیز های مختلف دیگه تو وبلاگ مشکل دارن و شما رو نا امید میکنم سعی میکنم با یک تغییر بزرگ شگفت زتون کنم که اگر دوباره گوگل اوردتون اینجا اصلا! دست خالی بیرون نرید

 

اینم از آپدیت دوازده و نیم شبی شانزده بهمن1394


آپدیت یک سال بعدش :) 17 بهمن 95 !

  : ما ترکوندیم بعد از یک سال بازدید دیروز 700 تا بود ایول ! پست ربات های تلگرامی رو حتما بخونید نظر بدید من حتما بهشون جواب میدم فقط بازم سر بزنید جوابتون رو ببینید

موفق باشید :)

 

آپدیت 8 فروردین : رکورد 1700 تا بازدید رو زدیم امروز بالای 1300 تا پیش بینی میشه :) چقدر خوبه :)

 

مهر ماه 1396 :) 23 یا 24 مهر

یک پست خیلی خوب : یک راهنمای جامع ترابرد نوشتم از همراه اول به ایرانسل ، ایرانسل به همراه اول، رایتل به همراه اول، رایتل به ایرانسل، همراه اول به رایتل، ایرانسل به رایتل :) خلاصه اگر تو ترابرد به مشکلی بخورید ممکن نیست با خوندن این پست مشکلتون برطر نشه واسه اینکه زود بخونیدش اینجا کلیک کنید

 

بهمن 1398 : به زودی دامین جدید :) 

فعلا !! اسپلیپیم


نظر

سلام امروز میخواهم روش کرک کردن محصولات Jetbrains رو قرار بدم. جدیدا خیلی از لایسنس سرور ها و کرک ها کار نمیکنند. ولی روش ما کاملا عالی کار میکنه 

 

خیلی سریع بریم سر اصل مطلب:

 

اول: لینک گروه تلگرام منبع پست ما و محلی که میتونید سوالاتون رو فقط به زبان انگلیسی بپرسید در این مورد : https://t.me/joinchat/B4fpwxGvprfPaH0mZ67i_g

 

روش انجام  :

or windows:

1 - Add "0.0.0.0 account.jetbrains.com" to end of the C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts file.

2 - Go to http://jrebel.cuisongliu.com and click Get the registration code

3 - Use this registration code in your IntelliJ

 

for linux:

1 - Add "0.0.0.0 account.jetbrains.com" to end of the /etc/hosts file.

2 - Go to http://jrebel.cuisongliu.com and click Get the registration code

3 - Use this registration code in your IntelliJ

 

 

For Mac users:

Open /etc/hosts file. (go to terminal and type: sudo nano /etc/hosts)

Add this line "0.0.0.0 account.jetbrains.com" (without quotes)

 

AWAC5NN6E4-eyJsaWNlbnNlSWQiOiJBV0FDNU5ONkU0IiwibGljZW5zZWVOYW1lIjoibGIgb2QiLCJhc3NpZ25lZU5hbWUiOiIiLCJhc3NpZ25lZUVtYWlsIjoiIiwibGljZW5zZVJlc3RyaWN0aW9uIjoiRm9yIGVkdWNhdGlvbmFsIHVzZSBvbmx5IiwiY2hlY2tDb25jdXJyZW50VXNlIjpmYWxzZSwicHJvZHVjdHMiOlt7ImNvZGUiOiJJSSIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAxOS0wNy0yOSJ9LHsiY29kZSI6IlJTMCIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAxOS0wNy0yOSJ9LHsiY29kZSI6IldTIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDE5LTA3LTI5In0seyJjb2RlIjoiUkQiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMTktMDctMjkifSx7ImNvZGUiOiJSQyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAxOS0wNy0yOSJ9LHsiY29kZSI6IkRDIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDE5LTA3LTI5In0seyJjb2RlIjoiREIiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMTktMDctMjkifSx7ImNvZGUiOiJSTSIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAxOS0wNy0yOSJ9LHsiY29kZSI6IkRNIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDE5LTA3LTI5In0seyJjb2RlIjoiQUMiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMTktMDctMjkifSx7ImNvZGUiOiJEUE4iLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMTktMDctMjkifSx7ImNvZGUiOiJHTyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAxOS0wNy0yOSJ9LHsiY29kZSI6IlBTIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDE5LTA3LTI5In0seyJjb2RlIjoiQ0wiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMTktMDctMjkifSx7ImNvZGUiOiJQQyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAxOS0wNy0yOSJ9LHsiY29kZSI6IlJTVSIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAxOS0wNy0yOSJ9XSwiaGFzaCI6Ijk3MTIyNDQvMCIsImdyYWNlUGVyaW9kRGF5cyI6MCwiYXV0b1Byb2xvbmdhdGVkIjpmYWxzZSwiaXNBdXRvUHJvbG9uZ2F0ZWQiOmZhbHNlfQ==-J7A2LN3UfLpNESfB2nIwG4+t956Kn1xIQmo/rYpsWhl2RO4x5wy5eD6TFUJP8DrI77LBYiuOK1J3LYVQB9guuGsaev7Ry7cCb9SZZentiai6z3NF5FWBG3bEtc/9jWNaTJpgjbw3UtIu8XONmD3o8QcsMpl5rryUgJ0wV8JKfC1P0nyIJbqm0zY850uUELtSkSHVkWn47zV9sD87uj5h8fvXYeuwZdImIjbZYiYHO5SObgvUrNHYOWx8RSJhIndZiNLw+G9NzQdFulhE+WU/KywKiAO8bR17VCDIY2mcw0pxpA3AGt6/2kwJoZ2zp8tM7y3hZw41js7TigjoRuC4Hw==-MIIEPjCCAiagAwIBAgIBBTANBgkqhkiG9w0BAQsFADAYMRYwFAYDVQQDDA1KZXRQcm9maWxlIENBMB4XDTE1MTEwMjA4MjE0OFoXDTE4MTEwMTA4MjE0OFowETEPMA0GA1UEAwwGcHJvZDN5MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxcQkq+zdxlR2mmRYBPzGbUNdMN6OaXiXzxIWtMEkrJMO/5oUfQJbLLuMSMK0QHFmaI37WShyxZcfRCidwXjot4zmNBKnlyHodDij/78TmVqFl8nOeD5+07B8VEaIu7c3E1N+e1doC6wht4I4+IEmtsPAdoaj5WCQVQbrI8KeT8M9VcBIWX7fD0fhexfg3ZRt0xqwMcXGNp3DdJHiO0rCdU+Itv7EmtnSVq9jBG1usMSFvMowR25mju2JcPFp1+I4ZI+FqgR8gyG8oiNDyNEoAbsR3lOpI7grUYSvkB/xVy/VoklPCK2h0f0GJxFjnye8NT1PAywoyl7RmiAVRE/EKwIDAQABo4GZMIGWMAkGA1UdEwQCMAAwHQYDVR0OBBYEFGEpG9oZGcfLMGNBkY7SgHiMGgTcMEgGA1UdIwRBMD+AFKOetkhnQhI2Qb1t4Lm0oFKLl/GzoRykGjAYMRYwFAYDVQQDDA1KZXRQcm9maWxlIENBggkA0myxg7KDeeEwEwYDVR0lBAwwCgYIKwYBBQUHAwEwCwYDVR0PBAQDAgWgMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQC9WZuYgQedSuOc5TOUSrRigMw4/+wuC5EtZBfvdl4HT/8vzMW/oUlIP4YCvA0XKyBaCJ2iX+ZCDKoPfiYXiaSiH+HxAPV6J79vvouxKrWg2XV6ShFtPLP+0gPdGq3x9R3+kJbmAm8w+FOdlWqAfJrLvpzMGNeDU14YGXiZ9bVzmIQbwrBA+c/F4tlK/DV07dsNExihqFoibnqDiVNTGombaU2dDup2gwKdL81ua8EIcGNExHe82kjF4zwfadHk3bQVvbfdAwxcDy4xBjs3L4raPLU3yenSzr/OEur1+jfOxnQSmEcMXKXgrAQ9U55gwjcOFKrgOxEdek/Sk1VfOjvS+nuM4eyEruFMfaZHzoQiuw4IqgGc45ohFH0UUyjYcuFxxDSU9lMCv8qdHKm+wnPRb0l9l5vXsCBDuhAGYD6ss+Ga+aDY6f/qXZuUCEUOH3QUNbbCUlviSz6+GiRnt1kA9N2Qachl+2yBfaqUqr8h7Z2gsx5LcIf5kYNsqJ0GavXTVyWh7PYiKX4bs354ZQLUwwa/cG++2+wNWP+HtBhVxMRNTdVhSm38AknZlD+PTAsWGu9GyLmhti2EnVwGybSD2Dxmhxk3IPCkhKAK+pl0eWYGZWG3tJ9mZ7SowcXLWDFAk0lRJnKGFMTggrWjV8GYpw5bq23VmIqqDLgkNzuoog==

 

 

License server:

http://jrebel.cuisongliu.com/

 

http://actiosaurus.review

 

http://idea.toocruel.net

 

http://idea.songaw.com:7766

 

Jetbrain 2018 License server :)

 #license server

 

Just watch this video and install it perfectly https://youtu.be/3rOiDt3W_tI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست محصولات این شرکت که با این روش کرک میشوند: 

 

Toolbox App

1.11

A control panel for your tools and projects

IntelliJ IDEA

2018.2.5

The most intelligent Java IDE

PyCharm

2018.2.4

Python IDE 
for professional developers

WebStorm

2018.2.4

The smartest JavaScript IDE

PhpStorm

2018.2.5

Lightning-smart PHP IDE

ReSharper

2018.2.3

Visual Studio extension for .NET developers

Rider

2018.2.3

Cross-platform .NET IDE

CLion

2018.2.4

A smart cross-platform IDE for C and C++

Datalore

1.0

Intelligent web application for data analysis

DataGrip

2018.2.4

Many databases, one tool

RubyMine

2018.2.4

The most intelligent Ruby IDE

AppCode

2018.2.3

Smart IDE for iOS/macOS development

GoLand

2018.2.3

Capable and Ergonomic Go IDE

ReSharper C++

2018.2.3

Visual Studio extension for C++ developers

dotPeek

2018.2.3

Free .NET decompiler and assembly browser

dotTrace

2018.2.3

.NET performance profiler

dotMemory

2018.2.3

.NET memory profiler

dotCover

2018.2.3

.NET unit test runner and code coverage tool

YouTrack

2018.3

Issue tracker designed for development teams

TeamCity

2018.1.3

Powerful Continuous Integration out of the box

Upsource

2018.1

Code review, team collaboration and analytics

Hub

2018.3

JetBrains team tools, integrated

Kotlin

 

Statically typed programming language for the JVM, Android and the browser

MPS

2018.2.4

Create your own domain-specific language

PyCharm Edu

2018.2

Professional tool to learn and teach programming with Python

 

 


 

 


نظر

اول 

اسلام برای اولین بار در دنیا یک روش برای این ارور داریم این ارور پس از آپریل سال 2018 میلادی دیده شده است.

 

خوب ببینید این ارور با دتسکاری رجیستری و تمپ و پرمیشن و Everybody که تو اینترنت پره و تغییر Enviorment Variables و ... ویروس یابی سیستمتون و پاک کردن کش و نصب برنامه سی کلینتر و... اگر حل نشد به ادامه این مطلب مراجعه کنید که دوای این درده :) ( قصد دارم انگلیسیشم منتشر کنم ولی نمیدونم چی بگم)

 

خوب ببینید این ارور یکجورایی اگر دیدید هربرنامه ای نصب میکنید یک اروری تو مایه نصب افیش Error 2203 میده یا نمیشه تو اینجا فایل نصب کنی یا یک نرم افزار دیگه نمیگذاره یا بلاک شد یا آپدیت های ویندوز نصب نشد و ... باید تشریف بیارید. قبل این کارم ریستور پوینت بگیرید. بعدشم ریستور پوینت بگیرید که درست شد :) خیلی سریع و ساده.

 

نکات مهم تر: ببینید نکته هم تر اینه که بگید بابا دمت گرم و نظر بدید و اینا وگرنه ایشالا بعد این مرحله آخر سیستمتون بالا نیاد کلا هاردتون و همه چیتون به فنا بره

 

 

یک چیزی هست بهش میگن MediaCreationTool باهاش میشه ویندوز رو از سرور اصلی ماکروسافت بگیرید. یعنی همین دیگه :) اصل بی ویروس سریع. بعدش میاد فایل ایزو رو میگیرید بعدش بازش میکنه بعدش نصبش میکنید بعدش سیستم ریست میشه آپدیت میشه درست میشه سیستمتون. ( منبع : پشتیبانی ماکروسافت :) دوستان هندی و ... ) 

 

مراحل در زیر انگلیسی نوشته شده میتونید ترجمش کنید : از کسی و جایی هم کپی نشده!

 

اول اینو بگیرید : https://software-download.microsoft.com/download/pr/MediaCreationTool1803.exe

 

بعدش 

 

1.Once the download completes, it will give you an option to click on "Finish". 

 

2.Once this process completes, you will find an ISO on desktop. Right click on ISO and click on "open with", then click on "windows explorer". 

 

3.Double click on "Set-up" and run the file. 

 

4.Accept license and terms, then choose "Not right now" option. Then click on Install. 

 

نکته: دو ساعتم ممکنه طول بکشه نصب آپدیت! صبر کنید اگر رو 100 درصد فقط 100 درصد بیشتر 2 ساعت موند ریست کنید سیستم رو احتمالا نصب نشده.

 

*** هیچ فایلتون درست کار کنید پاک نمیشه

 

***** نظر ندید همونی که بالا گفتم

 

راهنمایی بیشتر: نظر بدید تو اونجا جواب میدم

 

 

 

 

 


نظر

This steps fixed and solved my problem so please do them step by step !

 

This tutorial is talking about how to fix disabled fast charging in samsung phones especially afer oreo update for  s7 and s7 edge and also s8 and more!

Hello my name is Nima

 

This is my first English blog post and before that all of my blog posts were written in Farsi Hope it will help you not going to warranty places and wating more than 11 business days 

I searched alot but I found how you can fix this problem easily. I hate explaning things which you can find on the internet. . So search the steps.

First: Shut down your phone

Second: Go to safe mode

Third: Disable fast charging both in cable mode and wireless charging mode

Fourth: Then Just turn on fast charge with cable

Next: Turn off your phone

Next: Turn it on 

And after that : connect your charger

...wait

...wait

...wait

...

...

...

 

Mayble for 5 hours 

If it doesn"t get activated 

Try again disconnect the charger and reconnect It will work! 

 

 

Done!! Fast Charging Enabled ! You fixed it your self and shame for samsung! This big problem is really a big trouble! 

 

 

Good luck!!

 

 

If you fixed your phone with my help please please please  leave a comment 

 

 

Thank you!

You can also check this link: https://www.androidexplained.com/galaxy-s7-fast-charging/ 

https://www.howtogeek.com/262819/how-to-disable-fast-charging-on-samsung-galaxy-devices-and-why-you-might-want-to/

 

BYE!

سلام. میتونید این رو ترجمه کنید و مطابق راهنما عمل کنید.

 

 

 


سلام،

 

اگر بازی رو لپتاپتون درست اجرا نمیشه به نظرم بهترین کار این هست که درایور کارت گرافیک خودتون رو کاملا آپدیت کنید و سپس در بازی چک کنید که از کارت گرافیکی به جز کارت گرافیک مادر بورد Intel HD استفاده بشه و آخر سر هم به نظرم مهم ترین نکته این هست که بازی روی سیف مود اجرا نشه و بدون سیف مود سعی کنید اجراش کنید اگر رم کافی داشته باشید به نظرم به مشکلی نمیخورید سوالی بود در قسمت نظرات بپرسید با تشکر.