سفارش تبلیغ
صبا
CHEAT CODES
تقدیم به همه کسانی که خوشحالند مدرسه نمی‌روند! البته اگر میروند هم بهترینش روزایی هست که تعطیل میشه نمیرند:)

خون کامل : ASPIRINE
زره کامل :
PRECIOUSPROTECTION
تمام سلاحهای نوع اول : THUGSTOOLS
تمام سلاحهای نوع دوم :
PROFESSIONALTOOLS
تمام سلاحهای نوع سوم : NUTTERTOOLS
افزایش درجه تعقیبی :
YOUWONTTAKEMEALIVE
حذف درجه تعقیبی :
LEAVEMEALONE
خودکشی : ICANTTAKEITANYMORE
همه خانمها شمارا دنبال میکنند : FANNYMAGNET

تانک : PANZER

چاق شدن : DEEPFRIEDMARSBARS
لاغرشدن : PROGRAMMER
سیگارکشیدن : CERTAINDEATH
تغییرلباس بصورت تصادفی : STILLLIKEDRESSINGUP
انفجار تمام وسایل نقلیه نزدیک :
BIGBANG
همه ماشینها برنگ صورتی : AHAIRDRESSERSCAR
همه ماشینها برنگ سیاه : IWANTITPAINTEDBLACK
معلق شدن ماشینها درهوا(توانایی پرواز) : COMEFLYWITHME
حرکت ماشینها روی آب :
SEAWAYS
کنترل بهتر وسایل نقلیه : GRIPISEVERYTHING
بزرگ شدن چرخ ماشینهای اسپورت : LOADSOFLITTLETHINGS
ناپدید شدن ماشینها(فقط چرخها پیداست ) : WHEELSAREALLINEED
چراغ چهار راهها همواره سبز هستند : GREENLIGHT

هوای صاف : ALOVELYDAY
ابر سبک :
APLEASANTDAY
ابرمتراکم :
ABITDRIEG
هوای مه آلود :
CANTSEEATHING
هوای بارانی : CATSANDDOGS

گذشت سریع زمان : LIFEISPASSINGMEBY
کاهش سرعت بازی : BOOOOOORING
افزایش سرعت بازی :
ONSPEED
همه قصد کشتن شمارادارند :
NOBODYLIKESME
همه سلاح حمل میکنند :
OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS
فقط زنان سلاح حمل میکنند : CHICKSWITHGUNS
همه پیاده ها خشن میشوند : FIGHTFIGHTFIGHT

yec.parsiblog.com

 

بازدید کنندگان محترم در صورتی که رمز مورد نظر شما در متن بالا نبود به متن زیر مراجعه کنید


 

 

THUGSTOOLS     All ""light"" weapons
PROFESSIONALTOOLS     All ""medium"" weapons
NUTTERTOOLS     All ""heavy"" weapons
ASPIRINE     Full Health
PRECIOUSPROTECTION     Full Armor
ICANTTAKEITANYMORE     Commit Suicide
YOUWONTTAKEMEALIVE     Raise Wanted Level
LEAVEMEALONE     Decrease Wanted Level
FANNYMAGNET     Ladies Man, Women Follow You
CERTAINDEATH     Makes you smoke a cigarette
DEEPFRIEDMARSBARS     Makes Tommy fatter
PROGRAMMER     Gives Tommy girly arms/legs
STILLLIKEDRESSINGUP     Change Skin/Clothes
CHEATSHAVEBEENCRACKED     Play as Ricardo Diaz
LOOKLIKELANCE     Play as Lance Vance
MYSONISALAWYER     Play as Ken Rosenberg
ILOOKLIKEHILARY     Play as Hilary King
ROCKANDROLLMAN     Play as Love Fist character (Jezz Torent)
WELOVEOURDICK     Play as Love Fist character (Dick)
ONEARMEDBANDIT     Play as Phil Cassidy
IDONTHAVETHEMONEYSONNY     Play as Sonny Forelli
FOXYLITTLETHING     Play as Mercedes
PANZER     Spawn a Rhino
TRAVELINSTYLE     Spawn a Bloodring Banger
GETTHEREQUICKLY     Spawn a Bloodring Banger #2
GETTHEREFAST     Spawn a Sabre Turbo
GETTHEREVERYFASTINDEED     Spawn a Hotring Racer
GETTHEREAMAZINGLYFAST     Spawn a Hotring Racer #2
THELASTRIDE     Spawn a Romero"s Hearse
ROCKANDROLLCAR     Spawn Love Fist"s Limo
RUBBISHCAR     Spawn a Trashmaster
BETTERTHANWALKING     Spawn a Caddie
BIGBANG     Blow up nearby cars
MIAMITRAFFIC     Aggressive Drivers
AHAIRDRESSERSCAR     All cars are pink
IWANTITPAINTEDBLACK     All cars are black
COMEFLYWITHME     Cars can fly
GRIPISEVERYTHING     Perfect Handling
GREENLIGHT     All traffic lights are green
SEAWAYS     Cars can drive/hover over water
WHEELSAREALLINEED     Only the wheels of a car are visible
LOADSOFLITTLETHINGS     Sportscars have big wheels
ALOVELYDAY     Sunny/Clear Weather
APLEASANTDAY     Light Clouds
ABITDRIEG     Dense Clouds
CANTSEEATHING     Foggy Weather
CATSANDDOGS     Stormy Weather
LIFEISPASSINGMEBY     Speed up game clock
ONSPEED     Makes everything faster
BOOOOOORING     Makes everything slower
FIGHTFIGHTFIGHT     Peds Riot
NOBODYLIKESME     Peds Hate You
OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS     Peds Carry Guns
CHICKSWITHGUNS     Girls Carry Guns
CHASESTAT     Shows Media Level (when 2+ stars)
AIRSHIP     Fast boats can fly for short periods of time

 
موضوع مطلب : رمز بازی, رمز بازی Gta4

نظر
سه شنبه 87 مرداد 15 :: 1:30 عصر